Návod, ako podať daňové priznanie a ušetriť na pokutách

03.03.2023 Dominika Zdielať

Ak podnikáte, možno sa práve v tomto období zaoberáte otázkou, ako podať daňové priznanie. Aký je termín na jeho podanie a aké informácie potrebujete vedieť?

muz-stol-notebook-kalkulacka


Povinnosťou každého podnikateľa je splniť podmienku podania daňového priznania (DP). Priznáva ním štátu všetky dosiahnuté príjmy, výdavky a na základe nich uhradí vyčíslenú daň z príjmu.

Podávate si daňové priznanie sami alebo sa vám oň stará účtovník? Tak či onak, je dobré vedieť, ako celý proces podania daňového priznania prebieha a dokedy máte čas na zhromaždenie potrebných dokladov, aby ste sa vyhli pokutám.

tlacivo-papier-pero-lupa

Kto podáva daňové priznanie?


Povinnosť podať daňové priznanie upravuje zákon č. 595/2003 Z. Z. o dani z príjmov. Vyplýva z neho, že fyzické aj právnické osoby musia podať daňové priznanie (DP) po splnení jednej alebo viacerých podmienok.
 

Podmienky podania daňového priznania

 

Podľa typu podnikateľského subjektu sa rozlišuje nutnosť podať daňové priznanie.
 

__check

Fyzické osoby (FO) – musia podať daňové priznanie, ak zdaniteľné príjmy presiahli v roku 2022 sumu 2289,63 €, alebo ak subjekt vykazuje stratu na daniach.

__check

Právnické osoby (PO) – podávajú daňové priznanie vždy a bez ohľadu na dosiahnutú výšku príjmov.

vyplnovanie-tlaciva

Máte finančný plán? Zistite, ako si ho správne nastaviť.

Termíny na podanie daňového priznania


Viete, dokedy podať daňové priznanie? Fyzické osoby majú túto povinnosť do 31. marca 2023.

Rovnaký termín platí aj pre právnické osoby, avšak ich termín môže byť aj dlhší. Zdaňovacím obdobím právnickej osoby môže byť aj hospodársky rok (12 za sebou idúcich kalendárnych mesiacov) alebo iné obdobie (napr. začiatok a koniec likvidácie podniku).

Do rovnakého termínu, ako sa podáva daňové priznanie, je potrebné zaplatiť aj daň z príjmu.

Ako podať odklad daňového priznania? Daňové priznanie je možné podať aj v predĺženej lehote na základe podania oznámenia na príslušný daňový úrad najneskôr 31.3.2023.

Daňové subjekty môžu požiadať o odklad podania daňového obdobia do 2 termínov:
 

__check

do 30. júna 2023 – ak je zdaňovacím obdobím kalendárny rok (predĺženie o 3 mesiace)

__check

do 2. októbra 2023 (predĺženie o 6 mesiacov)

zena-notebook-knihy-dekoracie

Ako podať daňové priznanie živnostník


Pri podávaní daňového priznania je prvoradé zvoliť správne tlačivo. Na výber máte 2 typy:
 

__check

Typ A – fyzická osoba podáva, ak v minulom roku dosiahla príjmy vyplývajúce len zo závislej činnosti (príjem zo zamestnania, z dohody o práci, z brigádnickej práce). Tento typ sa podávaj aj vtedy, ak nie sú príjmy daňovníka predmetom dane, alebo z nich bola daň vybraná zrážkou.

__check

Typ B – toto tlačivo podáva fyzická osoba, ak dosiahla jeden alebo viac zo zdaniteľných príjmov (z podnikania, inej samostatne zárobkovej činnosti, prenájmu, použitia diela alebo umeleckého výkonu, kapitálového majetku, ostatné príjmy).

Existuje niekoľko výnimiek, keď fyzická osoba nemusí podávať daňové priznanie. Je to vtedy, ak dosiahla:
 

__check

zdaniteľné príjmy (príjmy, ktoré nie sú oslobodené od dani z príjmu) zo závislej činnosti a zamestnávateľ jej vystaví ročné zúčtovanie

__check

len zdaniteľné príjmy a daň sa vyberá zrážkou

__check

len zdaniteľné príjmy a tie sú oslobodené od dane

__check

zdaniteľné príjmy a nie sú predmetom dane

zena-zlozka-papierov-telefon-zapisnik

Podanie daňového priznania právnických osôb

 

Právnické osoby nemajú na výber z viacerých tlačív. Všetky vypĺňajú jedno, pričom prikladajú minimálne 4 prílohy:
 

__check

príloha k § 13a a §13b zákona o dani z príjmov 

__check

príloha k § 30c zákona o dani z príjmov

__check

príloha k § 30e zákona 

__check

príloha k VI. časti daňového priznania

Čo je dôležité, tieto prílohy musia byť súčasťou daňového priznania, aj keď ich daňovník nevypĺňa.


Ani právnická osoba nemusí podávať daňové priznanie, ak dosiahla príjmy, ktoré:
 

__check

nie sú predmetom dane

__check

daň sa vyberá zrážkou

__check

sú oslobodené od dane

podavanie-papierov-zapisnik

Ako podať daňové priznanie

 

Podať daňové priznanie je možné 2 spôsobmi:

__check

tlačivo fyzicky odniesť na príslušný daňový úrad

__check

elektronické podanie

Vzory tlačív na stiahnutie nájdete TU.

Vedeli ste, že podľa daňového poriadku musia daňové priznanie podať elektronicky tieto subjekty?
 

__check

daňový subjekt, ako platiteľ dane z pridanej hodnoty

__check

právnická osoba (PO) so zápisom v obchodnom registri

__check

fyzická osoba (FO) registrovaná pre daň z príjmov

__check

daňový poradca pre zastupovaný daňový subjekt

__check

advokát daňového subjektu

__check

iný zástupca neuvedený v týchto bodoch, zastupujúci daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty

papiere-kalkulacka

Aké položky stoja vašu domácnosť najviac peňazí? Rodinný rozpočet vám to pomôže nielen zistiť, ale prípadne aj upraviť.

Ako podať daňové priznanie elektronicky


Prvým dôležitým krokom je zaregistrovanie na portáli Finančnej správy SR – prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo identifikátora a hesla.

Daňové priznanie online môžete podať nasledovne:
 

1

Po prihlásení sa do vášho konta kliknite na „Katalógy“ a „Katalóg formulárov“.

2

Vyberte „Daň s z príjmov fyzickej osoby“ a vyberte príslušné tlačivo.

3

Vyplňte jednotlivé polia daňového priznania a pripojte k nemu povinné prílohy.

4

Po skontrolovaní všetkých údajov kliknete na tlačidlo „Kontrolovať“.

5

Následne kliknite na „Podpísať a podať EZ-ou“ (ak ste sa prihlásili pomocou ID a hesla) alebo na tlačidlo „Podpísať KEP-om“ (prihlásenie cez elektronický podpis).

6

Zobrazí sa vám „Oznámenie“ s informáciou, za aký daňový subjekt podávate daňové priznanie. Kliknete na „Potvrdiť“.

7

Potvrdenie o prijatí daňového priznania si overíte v „Histórii komunikácie – Odoslané dokumenty“ v stĺpci „Stav spracovania“. Pri daňovom priznaní by mala byť informácia „Prijaté a potvrdené“.

stol-pocitac-kalkulacka-zapisnik


Nenechávajte si podanie daňového priznania na poslednú chvíľu. Ak ste si túto povinnosť ešte nesplnili, začnite s prípravou potrebných účtovných dokladov hneď teraz. Ušetríte si zbytočný stres a čo je najdôležitejšie, vyhnete sa zbytočným pokutám. Ušetrené peniaze môžete investovať do vášho podnikania.

__bulb
101 jednoduchých spôsobov, ako ušetriť peniaze každý deň

Rastúce ceny za tovary a služby neovplyvníme. Môžeme ale zmeniť naše nákupné správanie a využívať veci na maximum. Ako efektívne ušetriť peniaze počas krízy?