Ako na triedenie odpadu? Toto je kompletný návod

23.05.2022 Mária Zdielať

Snažíte sa pristupovať svedomito k triedeniu odpadu? Pri niektorých špecifických druhoch odpadu si jednoducho nevieme dať rady. Tento návod vám však pomôže.

Recyklovanie kedysi vyzeralo úplne inak. Povedzme si na rovinu, ešte pred vstupom Slovenska do Európskej únie bola u nás legislatíva k problematike odpadov oveľa benevolentnejšia. Dnes sa však už aj bežný človek snaží separovať omnoho zodpovednejšie. Z roka na rok sa toto snaženie i jeho výsledky zlepšujú. 

Ako sa vyznať v jednotlivých farbách kontajnerov? Čo do nich patrí a čo nie? O celoplošných zásadách verejného triedenia odpadu sa dozviete v tomto článku. Návod, ktorý si môžete vyvesiť na chladničku nájdete na konci tohto článku.

recyklacne-kontajnery-na-separovanie

Hľadáte široký výber dizajnových odpadkových košov do každej domácnosti? Vyberte si z bohatej ponuky odpadkových košov na triedený odpad vo 4home.

Triedenie odpadu závisí od lokality

 

Každá obec má vlastné nároky na triedenie odpadu. Triedenie odpadu v byte je o niečo jednoduchšie, pretože máte istotu, že kontajnery jednoducho budete mať pre panelákom.

Nie je to tak v prípade menších dedín a miest. Zatiaľ čo niektoré obce majú kontajnery na triedenie odpadu, iné zvolili o niečo šetrnejšiu alternatívu. A to, vrecia alebo tašky na triedený odpad či iné zberné nádoby. Samozrejme, takáto recyklačná údržba je o niečo náročnejšia. Potrebujete si totiž vytvoriť miesto na skladovanie separovaného odpadu.

Viete, aká spoločnosť prevádzkuje vynášanie odpadu vo vašej obci? Keďže podmienky recyklácie odpadu v jednotlivých spoločnostiach sa líšia, prečítajte si ich priamo u vášho prevádzkovateľa:

Olo triedenie odpadu
Kosit triedenie odpadu

infografika-statistika-setrenia-lesa

Ako sme si počínali s odpadom v roku 2021?

 

V spoločnosti sa čoraz častejšie skloňujú problémy ako konzumný spôsob života, klimatická kríza či ochrana životného prostredia. Ideálne by teda bolo, keby sme prišli do bodu, že vyprodukujeme menej odpadu.

Avšak, nie je to celkom tak. Ciele vyplývajúce z členstva v EÚ sme nesplnili. Najnovšie dáta Slovenského štatistického úradu uvádzajú, že ani v roku 2020 sme nevybočili z dlhodobého negatívneho trendu. Každý z nás v priemere vyprodukoval viac odpadu ako v predošlom roku.

Ak ste doposiaľ nerecyklovali úplne zodpovedne, nevadí. Je lepšie začať teraz ako nikdy. Motiváciou môžu byť odpadkové koše na triedenie odpadu na VidaXL za zvýhodnené ceny.

Podiel odpadu vo všeobecnosti

podil-recyklovaneho-odpadu-na-slovensku

 

Podiel recyklovaného odpadu

triedenie_odpadu-v-priebehe-rokov-na-slovensku
Podiel recyklovaného odpadu za jednotlivé roky

Dáta zo ŠÚ SR

Každý občan Slovenskej republiky vyprodukoval približne 446 kg odpadu. Je to o 53kg viac ako v predošlých rokoch. Dobrou správou je, že skládkovanie odpadu prvýkrát v histórii kleslo pod 50 %.

Problémom našej krajiny je tak hlavne vysoká závislosť na skládkach. Pomôcť určite môže účinné triedenie odpadov ako aj kompostovanie. Ako ale triediť maximálne efektívne? Musíme poznať zákonitosti triedenia a vyhýbať sa neželaným omylom pri recyklovaní.

energia-usetrena-pri-vyrobe-z-recyklacie

Čierna na komunálny odpad

 

Možno by ste si povedali, že predsa každý vie, čo do zmesového odpadu patrí. Nie je to celkom tak. Aj v súčasnosti ešte ľudia poriadne nevedia, čo do tohto kontajnera patrí a čo nie. Najčastejšou chybou je, samozrejme to, že ľudia do čiernych kontajnerov hádžu smetie, ktoré sa dá jednoducho recyklovať.

Ďalším problémom sú nebezpečné odpady. V kontajneroch sa často nachádza kuchynský olej, ktorý sa nám nechce odniesť na čerpaciu stanicu alebo iné zberné miesta. Takisto tam môžeme nájsť odpad zo stavebných materiálov alebo nábytkov patriaci na zberný dvor. Výnimkou nie sú ani baterky, lieky či pokladničné bločky.

odpadkovy-kos-na-zmesovy-odpad

Žltá na plasty

 

Separovaním plastov šetríme primárne zdroje ako ropu, zemný plyn či energie spojené s ťažbou. Avšak, recyklácia plastov ani ďaleka nie je dokonalá. Plast sa síce dá rozdrviť na plastové vločky, avšak nie je možné vyrobiť z neho opäť PET fľašu.

Vločky sú ale vynikajúce na výrobu prakticky akéhokoľvek oblečenia, ba dokonca i nábytku. V tomto prípade je už ale skombinovaný s iný materiálom (prímesou) a nedá sa opätovne recyklovať. Jediným spôsobom, ako tento odpad následne zneškodniť, je skládka odpadov.

Niektoré obce zbierajú len plasty, iné zase zmiešané plasty. V druhom prípade do žltého kontajnera patria aj tetrapaky, hliníkové plechovky a kov. Po odvoze sa plasty ešte ďalej oddeľujú na triediacej linke a perú na recyklačných linkách.

navod-na-recyklovanie-plastov-inforgrafika

Naše tipy pri separovaní plastov:

Zbavte plasty mastnoty (olej, zostatky v kelímkoch).
Kupujte v skle (oleje a iné).
Zálohujte plastové fľaše a opätovného ich vráťte do obchodu.
Stlačte a uzavrite fľašu ak ju vyhadzujete do kontajnera, aby ste šetrili miesto.
Plastové okienko z listových obálok odstraňovať nemusíte (bude odstránené pri recyklácii).
Plastové obaly od kozmetiky a čistiacich prostriedkov umývať nemusíte.

Pre jednoduchšiu a efektívnejšiu recykláciu u vás doma si zabezpečte vlastný kontajner na plasty.

Oranžová na TetraPaky

 

Triedenie TetraPakov alebo PurePakov je, podobne ako v prípade plastov, o niečo zložitejšie. Označujeme ich ako VKM, teda viacvrstvové kombinované materiály s označením C/PAP. C označuje, že je to kombinovaný materiál a označenie za lomítkom slúži na identifikáciu materiálu s najvyšším podielom.

Už ako názov napovedá, TetraPaky sú materiály zložené z viacerých vrstiev – z papiera na vonkajšej strane, fólie a hliníka z vnútornej strany. Ich recykláciou nechceme získať pôvodnú surovinu. Zhodnocujú sa len na to, aby z nich bolo možné vyrobiť napr. stavebný materiál.

 

Ako ich recyklovať?

Pri recyklovaní VKMiek je potrebné naozaj sledovať, ako ich zbiera spoločnosť pre vývoz odpadu vo vašej obci. Existujú tri možnosti, kam by ste tetrapaky mali vyhadzovať:

- do žltých kontajnerov na plasty (väčšinou)
- do oranžových kontajnerov na TetraPaky
- do modrých kontajnerov na papier

Náš tip: Prevádzkovatelia majú na každom kontajneri uvedený presný popis toho, čo do neho patrí a čo by ste doň naopak hádzať nemali. Na stránke napojovy-karton.sk si viete skontrolovať, kde sa zbierajú tetrapaky vo vašej obci.

Modrá na papier

 

Papier je veľmi dobre recyklovateľná surovina. Pri každom recyklačnom procese sa však jeho vlákna skracujú. Maximálny počet recyklácie papiera je osem. Pozitívne však je, že recykláciou papier prispievame k šetreniu  lesov. A nielen to! Znižujeme neskutočné množstvo chemikálií, ktoré sú do ovzdušia vypúšťané pri jeho výrobe.

navod-na-recyklovanie-papiera-infografika

Zelená na sklo

 

Sklo patrí medzi najstarší materiál na svete. Používa sa už od čias starovekého Egypta a jeho história siaha do roku 3000 pred Kristom. Viete ale, ako sa vyrába? Tavením z vysoko kremičitého piesku, tzv. sklárskeho. Výhodou skla je neobmedzený počet recyklovania, pričom vždy vyrobíte takmer identický produkt.

Črepy nahrádzajú až ¼ sklárskeho piesku na výrobu skla, znižujú energie na jeho roztavenie o 25 % a patria do žltého kontajnera.

navod-na-recyklovanie-skla-infografika

 

Červená na kovy

 

Červené kontajnery na kovy nie sú v našich pomeroch bežné. Ak ho vo svojom okolí máte, je to veľké plus. Kovové obaly sa dajú efektívne recyklovať a najčastejšie ide o dva typy kovu. Najrozšírenejší je hliník s označením ALU, z ktorého sú vyrobené plechovky od nápojov. Druhým typom je železo s označením FE v podobe konzerv.

Aj v tomto prípade existuje niekoľko výnimiek. V Bratislave môžete klasické kovové konzervy vyhodiť do zmesového odpadu. Podobne je to aj s drobným kovovým materiálom. V spaľovni sa potom oddelia pomocou magnetov. Plechovky však patria výhradne do plastov, teda žltého kontajnera.

navod-na-recyklovanie-kovov-infografika

Hnedá na bioodpad

 

Bioodpad je biologicky rozložiteľný odpad z prírodných zdrojov, ktorý sa dá v inej forme ďalej zužitkovať. Ako si vime predstaviť bioodpad v domácnostiach? Sú to všetky nepotrebné alebo nevyužité časti potravín, zeleniny, ovocia, nedojedené jedlo, zbytky kávy alebo čaju, vajíčkové a orechové škrupiny, obyčajný papier, odpad z izbových rastlín a množstvo iného. Tento odpad patrí do hnedého kontajnera.

navod-na-recyklovanie-bioodpadu-infografika

Špecifické typy odpadu

 

Nakoniec, v rámci odpadu vyhadzujeme i také veci, ktoré v postate nepatria ani do jedného typu kontajnera. Ide o rôzne typy stavebného materiálu, nábytku, polystyrénu či elektroodpadu a iných prevažne nadrozmerných vecí, ktoré je možné spracovať iba v zberných dvoroch.

Použité, nepoužité i nefunkčné batérie by ste mali taktiež odniesť do špecializovaných zberných miest určených na ich likvidáciu. Podobne ako lieky, pretože tie by ste mali z bezpečnostných dôvodov vrátiť do lekárne.

Vyššie popísané lieky viete vrátiť napr. aj do lekárne Pilulka, ktorá tároveň ponúka možnosť odovzdať lieky kuriérovi Pilulka Auta.

Najčastejšie chyby a omyly

 

Nádoby od liekov s nevyužitými liekmi treba odovzdať späť do lekárne. 

Zrkadlo patrí do zmesového odpadu (iba v malom mnosžtve) alebo na zberný dvor. Obsahuje kovové časti a reflexnú vrstvu. Pece si nevedia poradiť s keramikou ani s porcelánom.  

Rolky od toaletného papiera a krabice od vajíčok môžete podľa najnovších informácií od Naturpack hodiť do modrého kontajnera.

Krabica od pizze patrí do zmesového odpadu alebo do kompostu. Je to silne znečistený papier mastnotou. V kontajneri by mohol plesnivieť a znehodnotiť všetko okolo. Viečko, pokiaľ je čisté, môžete hodiť do kontajnera na papier.

Termoobal na jedlo patrí do žltého kontajnera na plast. Avšak, iba v prípade, že nie je špinavý. V opačnom prípade do zmesového odpadu.

Polystyrén patrí do žltého kontajneru na plast (malé množstvo) alebo na zberný dvor.

Kelímok na kávu, respektíve jeho plastové viečko môžete vyhodiť do žltého kontajnera, no samotný kelímok do zmesového odpadu. Papier je totiž potiahnutý tenkou vrstvou plastu, aby bol vodotesný.

Použitý kuchynský olej je nebezpečný odpad a patrí na zberný dvor, na vybrané pumpy (Slovnaft), do niektorých predajní (Kaufland). Olej môžete odovzdať aj na pravidelných sobotných trhoch v Starej Tržnici v Bratislave.

Použité papierové vreckovky, kuchynské utierky a servítky sú znečistené. Preto patria do zmesového odpadu alebo do kompostu. Sú nerecyklovateľné.

Baterky odovzdajte do zberných nádob v elektroobchodoch alebo v supermarketoch.

co-patri-na-zberny-dvor

Batérie akumulátory sú nebezpečným odpadom a patria výlučne na zberný dvor.

Elektroodpad a drobné elektrospotrebiče, vrátane mobilov, káblov a nabíjačiek sa dajú odovzdať v elektroobchodoch. Ak máte väčšie spotrebiče, viete ich vymeniť za nové v rámci kúpy.

Toner do tlačiarne je nebezpečný odpad. Na Slovensku ho môžete recyklovať napr. v pobočkách FaxCopy.

Vypálené žiarovky môžete odovzdať v elektroobchodoch, obchodoch so svietidlami alebo na zbernom dvore. Obsahuje nebezpečné chemikálie.

Odpady z domácej chémie patria na zberný dvor, pretože sú nebezpečným odpadom.

Lieky, aj tie načaté, je potrebné odniesť do lekárne, kde sa ich zodpovedne zbavia. Samozrejme, bez krabičiek a príbalových letákov. Na skládke by z nich hrozil únik nebezpečných látok do životného prostredia.

Drevo a nábytok môžete odovzdať na zbernom dvore.

Pneumatiky patria do pneuservisu alebo na zberný dvor.

Textil a topánky je najideálnejšie predať, vymeniť, darovať alebo recyklovať (handry). Samozrejme, iba za predpokladu, že sa ešte dajú nosiť. Všetko oblečenie na darovanie musí byť čisté a uložené v igelitových taškách či vreciach. Topánky vždy zviažte šnúrkami do páru.

Pokladničné bločky sú vyrobené z termopapiera. Ktorý rozoznáte tak, že nechtom skúsite písať na papier a urobí sa vám na ňom viditeľná čiara. Preto nie je vhodný na recykláciu. Obsahuje plnidlá a celú radu nebezpečných chemikálií. Patrí teda do zmesového odpadu. V súčasnosti by už ale bločky mali byť vyrobené z klasického papiera a mali by sa dať separovať v rámci modrého kontajnera na papiere.


Dozvedeli ste sa príliš veľa informácii naraz? Alebo ste o väčšine vedeli? Možno ste prišli na to, že ešte veľa vecí neviete a robili ste ich nesprávne. Teraz je ten správny čas to napraviť. Stiahnite si náš návod a separujte bez zbytočných chýb.

triedenie_odpadu_navod_infografika

Vedeli ste, že každý Slovák vyprodukuje 70 kg potravinového odpadu ročne? Slovenské domácnosti tak celkovo vyprodukujú 381 301 ton potravinového odpadu každý rok. Vďaka našim radám však za jedlo ešte aj ušetríte!

Hlavne nezabúdajme, že recyklácia nie je odpoveďou na obrovský problém sveta s odpadom. Jedinou odpoveďou je znižovanie množstva odpadu, ktorý produkujeme, vrátane toho recyklovaného.