Podmienky ochrany a spracovania osobných údajov a práv dotknutej osoby

S ohľadom na zákon upravujúci ochranu osobných údajov a na čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR), spoločnosť BALÍK PLUS s.r.o. ako prevádzkovateľ údajov poskytuje Vám ako dotknutej osobe informáciu o ich spracovaní a poučení o Vašich právach.


Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť BALÍK PLUS s.r.o., so sídlom Ľ.Fullu 9A, 841 05 Bratislava, e-mailová adresa info@vasekupony.sk


Za akým účelom spracovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame iba za účelmi, o ktorých ste informovaný. To, aké osobné údaje o Vás spracovávame a za akými účelmi, záleží na tom, akým spôsobom ste nám svoje osobné údaje poskytli. Prostredníctvom našich stránok máte možnosť nám osobné údaje poskytnúť nasledovnými spôsobmi:I. Registračný formulár


Prostredníctvom registračného formulára máte možnosť sa zaregistrovať k webovému portálu vasekupony.sk. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnenia (právneho titulu) uvedených tu:


Účel

Rozsah spracovávaných informácií

Právny titul

Zasielanie zľavových ponúk užívateľovi podľa jeho charakteristiky, preferencií a záujmov

Meno, priezvisko, emailový kontakt, rok narodenia, pohlavie, mesto, PSČ, prípadne preferencie a záujmy

Nevyhnutnosť pre plnenie zmluvy, resp. nevyhnutnosť pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy v rámci Vašej žiadosti o registráciu

Zasielanie ponuky služieb našej spoločnosti

Emailový kontakt

Oprávnený záujem pozostávajúci z ponúkania relevantných služieb


Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej strany je úplne dobrovoľné, každopádne bez ich uvedenia nie sme schopní Vám zasielať zľavové ponuky vo forme kupónov podľa Vašich charakteristík, preferencií a záujmov.


Mimo toho spracovávame Vaše osobné údaje zadané v rámci registračného formulára k tomu, aby sme Vám mohli ponúkať naše služby podobné tým, o ktoré sa zaujímate. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných ponúk máte právo vysloviť námietku, na základe ktorej, ihneď so zasielaním obchodných ponúk a spracovaním Vašich osobných údajov v tejto súvislosti prestaneme. Taktiež prestaneme zasielať tieto obchodné ponuky a spracovávať v tejto súvislosti Vaše osobné údaje, pokiaľ nám dáte najavo, že si zasielanie obchodných ponúk neprajete (napr. tým, že kliknete na príslušný odkaz, ktorý je uvedený na konci každého emailu).II. Webový formulár „Novinky emailom“


Prostredníctvom webového formulára máte od nás odoberať novinky emailom. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnenia (právneho titulu) uvedených tu:


Účel

Rozsah spracovávaných informácií

Právny titul

Zasielanie noviniek emailom

Emailový kontakt, pohlavie

Oprávnený záujem kontaktovať klientov na ich žiadosť


Uvedenie týchto osobných údajov v Vašej strany je úplne dobrovoľné, každopádne bez ich uvedenia nie sme schopní Vám zasielať novinky emailom.


Proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom zasielania noviniek máte právo vysloviť námietku, na základe ktorej, ihneď so zasielaním noviniek a spracovaním Vašich osobných údajov v tejto súvislosti prestaneme. Taktiež prestaneme zasielať novinky a spracovávať v tejto súvislosti Vaše osobné údaje, pokiaľ nám dáte najavo, že si zasielanie noviniek neprajete (napr. tým, že kliknete na príslušný odkaz, ktorý je uvedený na konci každého emailu).III. Kontaktný formulár pre užívateľov


Prostredníctvom kontaktného formulára pre užívateľa nás máte možnosť kontaktovať. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnenia (právneho titulu) uvedených tu:


Účel

Rozsah spracovávaných informácií

Právny titul

Kontaktovanie potenciálneho klienta, odpoveď na dotaz

Meno, priezvisko, telefónny kontakt, emailový kontakt, firma, osobné údaje uvedené v texte správy

Nevyhnutnosť pre plnenie zmluvy, resp. nevyhnutnosť pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy, prípadne oprávnený záujem reagovať na Váš dotaz

Zasielanie ponuky služieb našej spoločnosti

Emailový kontakt

Oprávnený záujem pozostávajúci z ponúkania relevantných služieb


Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej strany je úplne dobrovoľné, každopádne bez ich uvedenia nie sme schopní Vás kontaktovať.


Mimo toho spracovávame Vaše osobné údaje zadané v rámci kontaktného formuláru k tomu, aby sme Vám mohli ponúkať naše produkty podobné tým, ktoré ste si od nás kúpili. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení máte právo vysloviť námietku, na základe ktorej, ihneď so zasielaním obchodných oznámení a spracovaním Vašich osobných údajov v tejto súvislosti prestaneme. Taktiež prestaneme zasielať tieto obchodné oznámenia a spracovávať v tejto súvislosti Vaše osobné údaje, pokiaľ nám dáte najavo, že si zasielanie obchodných oznámení neprajete (napr. tým, že kliknete na príslušný odkaz, ktorý je uvedený na konci každého obchodného oznámenia).IV. Kontaktný formulár pre klientov


Prostredníctvom kontaktného formulára máte možnosť nás kontaktovať. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnenia (právneho titulu) uvedených tu:


Účel

Rozsah spracovávaných informácií

Právny titul

Kontaktovanie potenciálneho klienta

Meno, priezvisko, telefónny kontakt, emailový kontakt kontaktná osoba klienta

Nevyhnutnosť pre plnenie zmluvy, resp. nevyhnutnosť pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy, prípadne oprávnený záujem reagovať na dotaz klienta

Zasielanie ponuky služieb našej spoločnosti

Emailový kontakt

Oprávnený záujem pozostávajúci z ponúkania relevantných služieb


Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej strany je úplne dobrovoľné, každopádne bez ich uvedenia nie sme schopní Vás kontaktovať.


Mimo toho spracovávame Vaše osobné údaje zadané v rámci kontaktného formuláru k tomu, aby sme Vám mohli ponúkať naše produkty podobné tým, ktoré ste si od nás kúpili. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení máte právo vysloviť námietku, na základe ktorej, ihneď so zasielaním obchodných oznámení a spracovaním Vašich osobných údajov v tejto súvislosti prestaneme. Taktiež prestaneme zasielať tieto obchodné oznámenia a spracovávať v tejto súvislosti Vaše osobné údaje, pokiaľ nám dáte najavo, že si zasielanie obchodných oznámení neprajete (napr. tým, že kliknete na príslušný odkaz, ktorý je uvedený na konci každého obchodného oznámenia).V. Webový formulár pre získanie zľavového kupónu


Prostredníctvom webového formulára máte možnosť uviesť emailovú adresu, na ktorú Vám zašleme zľavový kupón. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnenia (právneho titulu) uvedených tu:


Účel

Rozsah spracovávaných informácií

Právny titul

Zasielanie zľavového kupónu

Emailový kontakt

Oprávnený záujem spoločnosti kontaktovať klienta

Zasielanie ponuky služieb našej spoločnosti

Emailový kontakt

Oprávnený záujem spočívajúci v ponúkaní relevantných služieb


Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej strany je úplne dobrovoľné, každopádne bez ich uvedenia nie sme schopní Vám zaslať zľavový kupón.


Mimo toho spracovávame Vaše osobné údaje zadané v rámci webového formulára k tomu, aby sme Vám mohli ponúkať naše produkty podobné tým, ktoré ste si od nás kúpili. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení máte právo vysloviť námietku, na základe ktorej, ihneď so zasielaním obchodných oznámení a spracovaním Vašich osobných údajov v tejto súvislosti prestaneme. Rovnako prestaneme zasielať tieto obchodné oznámenia a spracovávať v tejto súvislosti Vaše osobní údaje, pokiaľ nám dáte najavo, že si zasielanie obchodných oznámení neprajete (napr. tým, že kliknete na príslušný odkaz, ktorý je uvedený na konci každého obchodného oznámenia).


Ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje spracovávame iba po nevyhnutnú dobu, ktorú potrebujeme k splneniu účelu, za ktorým boli Vaše osobné údaje zhromaždené. Konkrétne je doba, počas ktorej Vašej osobné údaje spracovávame, stanovená takto:


Účel

Doba spracovania

Registračný formulár

Do okamihu zrušenia registrácie užívateľom, maximálne však po dobu 5 rokov od posledného prihlásenia / registrácie

Webový formulár

Do okamihu zrušenia registrácie užívateľom, maximálne však po dobu 5 rokov od posledného prihlásenia / registrácie

Kontaktný formulár pre užívateľov

Do okamihu zrušenia registrácie užívateľom, maximálne však po dobu 5 rokov od posledného prihlásenia / registrácie

Kontaktný formulár pre klientov

Do okamihu zrušenia registrácie užívateľom, maximálne však po dobu 5 rokov od posledného prihlásenia / registrácie


Komu Vaše osobné údaje posúvame?

Všetky poskytované služby nie sme schopní zabezpečiť vlastnými silami. Preto tu uvádzame kategórie možných príjemcov s odôvodnením, prečo by mohlo k posunu Vašich osobných údajov dôjsť:


Príjemca

Dôvod sprístupnenia

Osoba zabezpečujúca chod webu a nášho softwaru (počítačových systémov)

V súčasnosti využívame poskytovateľa softwarového riešenia, ktorý v pozícii sprostredkovateľa servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémov.

Osoba zabezpečujúca rozosielanie emailov

Môže dôjsť k tomu, že rozosielaním emailov poveríme tretiu osobu, ktorej za týmto účelom poskytneme Vašu emailovú adresu.

Osoba zabezpečujúca prevádzku CRM systému

V súčasnosti používame CRM systém, ktorého prevádzku nám zaisťuje tretia osoba


Radi by sme Vás informovali, že vždy vyhovieme Vášmu právu získať informácie o tom, komu, kedy a za akým účelom boli Vaše osobné údaje posunuté.VI. Registračný formulár obchodných partnerov


Prostredníctvom registračného formulára máte možnosť sa zaregistrovať do Klientskej sekcie webovému portálu vasekupony.sk a stať sa našim obchodným partnerom. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnenia (právneho titulu) uvedených tu:


Účel

Rozsah spracovávaných informácií

Právny titul

Kontaktovanie obchodného partnera

Meno, priezvisko, emailový kontakt, telefónny kontakt

Nevyhnutnosť pre plnenie zmluvy, resp. nevyhnutnosť pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy v rámci Vašej žiadosti o registráciu

Obchodné ponuky služieb našej spoločnosti

Emailový kontakt

Oprávnený záujem pozostávajúci z ponúkania relevantných služieb


Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej strany je úplne dobrovoľné, každopádne bez ich uvedenia nie sme schopní Vás kontaktovať.


Mimo toho spracovávame Vaše osobné údaje zadané v rámci registračného formulára k tomu, aby sme Vám mohli ponúkať naše služby podobné tým, o ktoré sa zaujímate. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných ponúk máte právo vysloviť námietku, na základe ktorej, ihneď so zasielaním obchodných ponúk a spracovaním Vašich osobných údajov v tejto súvislosti prestaneme. Taktiež prestaneme zasielať tieto obchodné ponuky a spracovávať v tejto súvislosti Vaše osobné údaje, pokiaľ nám dáte najavo, že si zasielanie obchodných ponúk neprajete (napr. tým, že kliknete na príslušný odkaz, ktorý je uvedený na konci každého emailu).


Ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje spracovávame iba po nevyhnutnú dobu, ktorú potrebujeme k splneniu účelu, za ktorým boli Vaše osobné údaje zhromaždené. Konkrétne je doba, počas ktorej Vašej osobné údaje spracovávame, stanovená takto:


Účel

Doba spracovania

Registračný formulár

Do okamihu zrušenia registrácie užívateľom, maximálne však po dobu 5 rokov od posledného prihlásenia / registrácie

Webový formulár

Do okamihu zrušenia registrácie užívateľom, maximálne však po dobu 5 rokov od posledného prihlásenia / registrácie

Kontaktný formulár pre užívateľov

Do okamihu zrušenia registrácie užívateľom, maximálne však po dobu 5 rokov od posledného prihlásenia / registrácie

Kontaktný formulár pre klientov

Do okamihu zrušenia registrácie užívateľom, maximálne však po dobu 5 rokov od posledného prihlásenia / registrácie

Registračný formulár pre obchodných partnerov

Do okamihu zrušenia registrácie užívateľom, maximálne však po dobu 5 rokov od posledného prihlásenia / registrácie


Komu Vaše osobné údaje posúvame?

Všetky poskytované služby nie sme schopní zabezpečiť vlastnými silami. Preto tu uvádzame kategórie možných príjemcov s odôvodnením, prečo by mohlo k posunu Vašich osobných údajov dôjsť:


Príjemca

Dôvod sprístupnenia

Osoba zabezpečujúca chod webu a nášho softwaru (počítačových systémov)

V súčasnosti využívame poskytovateľa softwarového riešenia, ktorý v pozícii sprostredkovateľa servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémov.

Osoba zabezpečujúca rozosielanie emailov

Môže dôjsť k tomu, že rozosielaním emailov poveríme tretiu osobu, ktorej za týmto účelom poskytneme Vašu emailovú adresu.

Osoba zabezpečujúca prevádzku CRM systému

V súčasnosti používame CRM systém, ktorého prevádzku nám zaisťuje tretia osoba.

Osoba spravujúca rezervačný systém

V súčasnej dobe využívame poskytovateľa rezervačného systému, ktorý v pozícii sprostredkovateľa spravuje náš rezervačný systém.


Radi by sme Vás informovali, že vždy vyhovieme Vášmu právu získať informácie o tom, komu, kedy a za akým účelom boli Vaše osobné údaje posunuté.


Práva dotknutej osoby


Aktualizované dňa: 22.5.2018