Ako vybaviť pas, koľko stojí a ako dlho si počkáte?

01.07.2022 Dominika Víza Zdielať

Viete, ako vybaviť pas a koľko to bude trvať? Všetky dôležité informácie sa dozviete v našom článku.

Hoci do mnohých krajín dnes môžete cestovať len s občianskym preukazom, do niektorých krajín ešte stále potrebujete cestovný pas. Viete, ako ho vybaviť? Čo potrebujete na jeho vybavenie? Ako dlho to bude trvať? A koľko vlastne stojí? Poradíme vám v nasledovných riadkoch. 
 

Kedy musíte mať cestovný pas? 


Cestovný pas je jedným z dôležitých cestovných dokladov. Jeho vlastníctvo umožňuje vstup do krajín mimo Európskej únie. Rovnako ako vy, aj dieťa musí mať svoj cestovný pas. A to už od narodenia.


mapa-sveta-okuliare

Ešte stále sa vám nepodarilo nájsť ubytovanie podľa vašich predstáv? Spoľahnite sa na Booking a nájdite si ubytovanie na dovolenku ešte dnes.

O vydanie pasu môžete požiadať na príslušnom okresnom riaditeľstve Policajného zboru. To závisí od trvalého alebo prechodného bydliska alebo miesta, kde sa zdržiavate.

Žiadosť musíte podávať osobne (s výnimkou bezvládnych osôb). Pracovníci polície totiž musia zosnímať vaše biometrické údaje – teda podobu tváre, odtlačky prstov a zabezpečiť podpis.


cestovny-pas-fotoaparat
 

 

Čo potrebujem na vybavenie pasu? 


K žiadosti o vydanie cestovného pasu predkladáte:

- občiansky preukaz alebo rodný list v prípade, že občan nie je držiteľom občianskeho preukazu, osvedčenie a potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie je staršie ako 6 mesiacov od vydania,
ďalší matričný doklad (napríklad sobášny alebo rodný list), ak došlo k zmene matričnej udalosti (sobáš, narodenie),
- sobášny list/rodný list vydaný osobitnou matrikou, ak došlo k zmene matričnej udalosti v zahraničí,
skôr vydaný cestovný pas Slovenskej republiky,
správny poplatok za vybavenie cestovného pasu.

Stále neviete, kam toto leto budete cestovať na dovolenku? Naše tipy vám môžu pomôcť pri výbere.

Ako vybaviť pas pre dieťa?

 

Ak vybavujete cestovný pas pre dieťa mladšie ako 15 rokov, musíte byť jeho zákonný zástupca (rodič). Môže však ísť aj o inú osobu, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, ako štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, pestún, budúci osvojiteľ. Ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, koná za neho poručník alebo opatrovník.

dva-detske-cestovne-pasy

 

Ak sú rodičia maloletého dieťaťa rozvedení alebo nie sú zosobášení, obaja majú rovnaké práva pri vybavovaní cestovného pasu pre dieťa. Nie je to tak, ak bolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení výkonu rodičovských práv alebo ich obmedzení. Vybaviť cestovný pas môže ktorýkoľvek z rodičov. Dokonca aj bez súhlasu druhého rodiča.

K podaniu žiadosti sa dieťa musí dostaviť s vami. Pracovníci oddelenia nasnímajú podobu jeho tváre. Ak má dieťa viac ako 12 rokov, vezmú mu aj odtlačky prstov. Ak sa vaše  deti vedia podpísať, pri vybavovaní dokladu sa podpíšu.

Čo potrebujete k vybaveniu pasu pre dieťa?
 

- rodný list dieťaťa, ak je vydaný v zahraničí, predkladá sa slovenský rodný list vydaný osobitnou matrikou,
občiansky preukaz alebo cestovný pas osoby, ktorá žiadosť podáva,
správny poplatok za vydanie cestovného pasu.

__bulb
Ako zohnať lacné ubytovanie a ušetriť na dovolenke?

Dovolenka za lacný peniaz sa oplatí najmä vtedy, ak sa vám podarí zohnať pekné a lacné ubytovanie v príjemnom prostredí. Poznáte spôsoby, ako sa dá zohnať lacné ubytovanie? Pripravili sme pre vás niekoľko tipov.

vyhlad-z-lietadla-na-oblohu

 

Platnosť cestovného pasu

 

Doba platnosti vydaných cestovných pasov rôzna v závislosti od veku občana:

- dieťa do 6 rokov na 2 roky,
dieťa do 16 rokov na 5 rokov,
od 16 rokov na 10 rokov.

Každý občan môže vlastniť maximálne dva cestovné pasy. Ak má jeden platný na 10 rokov, a zároveň požiada o vydanie druhého, tento mu bude platiť 5 rokov.

Existuje výnimka so skrátenou dobou platnosti cestovného pasu na 1 rok. Má ju občan, ktorému nie je možné dočasne zosnímať odtlačky prstov.

cestovanie-cestovne-pasy

 

Koľko stojí pas?
 

Koľko stojí vydanie cestovného pasu? Správny poplatok za pas závisí od veku žiadateľa a počtu dní potrebných na jeho vybavenie:
 

poplatky-za-vybavenie-cestovneho-pasu

 

Výnimky zo štandardného sadzobníka
 

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím platí poplatok v polovičnej výške. Sadzby za vydanie nového cestovného pasu s uvedením tejto informácie sú takéto:

ztp-vybavenie-pasu

Osoba sa musí preukázať platným dokladom - „Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím“. Ak je údaj dostupný v informačnom systéme verejnej správy, predkladanie dokladu nie je potrebné.

Ak sa vydáva cestovný pas s platnosťou na 1 rok občanovi, ktorému sa dočasne z rôznych príčin nedajú zosnímať odtlačky prstov:

cestovny-pas-vybavenie


Výška poplatkov za cestovné pasy vydané na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí:

poplatky-cestovne-pasy

Pozrite si aktuálnu výšku poplatkov za vybavenie pasu.
 

Výnimky z úhrady poplatkov
 

Je to v prípade, ak ide o náhradu:

- za platný cestovný pas kvôli zmene, ktorú nezavinil daný občan, prípadne, ak sa zistená chyba stala na strane výrobcu cestovného pasu či orgánu, ktorý doklad vydal,
- za platný cestovný pas z dôvodu obmedzenia spôsobilosti alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.

Využite aj vy jedinečnú ponuku spoločnosti Pelikan na let, ubytovanie a dokonca aj požičanie auta.

Prevzatie vyhotoveného cestovného pasu

 
Vyhotovený cestovný pas si preberiete na oddelení dokladov v mieste podania žiadosti. Na uvedený email alebo telefónne číslo v žiadosť budete informovať, že si doklad môžete prísť prevziať.

Ak nemôžete pas prevziať osobne, za občana staršieho ako 15 rokov môže vyhotovený cestovný pas prevziať aj iná úradne splnomocnená osoba. Iný rodinný príslušníci (rodič, súrodenec, manžel, manželka, starí otec) môžu prevziať pas takejto osobe bez predloženia splnomocnenia. Rovnako splnomocnenie nie je potrebné ani pri inej osobe, ak bude uvedená v žiadosti pri jej podaní.

 

vybavenie-cestovnych-pasov

Za deti mladšie ako 15 rokov môže vyhotovený cestovný pas prebrať len zákonný zástupca. Alebo iná osoba, ktorá podala žiadosť (napr. pestún či iná osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti). Táto osoba sa nemôže dať zastupovať.

A ešte jedna malá rada na záver. Pred cestou do zahraničia si preverte, či krajina nemá špeciálne požiadavky na platnosť pasu. Niektoré krajiny totiž vyžadujú, aby ste pas mali platný minimálne 6 mesiacov od ukončenia pobytu.