Viete, čo sa deje s mozgom dieťaťa počas čítania?

25.03.2018 Kristína Rodina Zdielať
Viete, čo sa deje s mozgom dieťaťa počas čítania?

Benefity čítania pre deti sú nespochybniteľné. Viete však, čo sa počas čítania deje s mozgom dieťaťa? Prečítajte si, čo dokázali vedecké štúdie.

 

Čítanie má na malé deti nepochybne množstvo pozitívnych účinkov. Dieťa si pri čítaní rozširuje slovnú zásobu, osvojuje pravidlá vetnej skladby, a zároveň utužuje vzťah so svojimi rodičmi. Až donedávna však neexistovali vedecké štúdie, ktoré by skúmali, čo presne sa pri čítaní deje s mozgom dieťaťa. To sa však zmenilo.

Čítajte aj malým deťom

 

Už celé roky odborníci rodičom odporúčajú, aby čítali už malým deťom. A to aj napriek tomu, že výskumy dovtedy nepotvrdili, aký vplyv má čítanie na mozog dieťaťa. Nové štúdie však dokazujú, že skoré a časté čítanie dieťaťu uňho aktivuje tú časť mozgu, ktorá mu pomáha pochopiť význam jazyka.

Čítanie má na malé deti nepochybne množstvo pozitívnych účinkov. Dieťa si pri čítaní rozširuje slovnú zásobu, osvojuje pravidlá vetnej skladby, a zároveň utužuje vzťah so svojimi rodičmi. Až donedávna však neexistovali vedecké štúdie, ktoré by skúmali, čo presne sa pri čítaní deje s mozgom dieťaťa. To sa však zmenilo.

Uskutočnená štúdia sa sústredila na 19 detí v predškolskom veku a ich interakcie s rodičmi. Takmer 40 % detí pochádzalo z prostredia s nízkymi príjmami. Rodičia vyplnili dotazník, ktorý posudzoval ich návyky pri výchove detí, vrátane toho, ako často im čítajú.

Vedci následne sledovali mozgovú aktivitu u detí v čase, keď počúvali príbehy. Zistili, že čítanie deťom od raného veku bolo v silnej kolerácii s aktiváciou tých častí mozgu, ktoré sú spojené s pochopením významu jazyka.

 

Knihy v predškolskom veku podmieňujú vyššie IQ v dospelosti

 

Ďalší výskum dokazuje, že množstvo duševne stimulujúceho obsahu - ako napríklad počet kníh, ktoré má dieťa doma, môže podmieniť štruktúru jeho mozgu v dospelosti. Zistili to vedci z Pensylvánskej univerzity.

Výsledky štúdie dokazujú, že ľudia, ktorí žili v detstve v podnetnom prostredí, mali v dospelosti tenšiu mozgovú kôru, teda vonkajšiu vrstvu mozgu, ktorú štúdie spájajú s vyššou inteligenciou.

Vedci analyzovali informácie od 64 ľudí, ktorých sledovali viac ako 20 rokov. Keď boli účastníci prieskumu deťmi, výskumníci ohodnotili ich prostredie z hľadiska mentálnej stimulácie, teda napríklad množstva detských knižiek a didaktických hračiek. Deti, ktoré vo veku 4 rokov žili vo viac stimulujúcom prostredí, mali ako dospelí vo veku 18 - 20 rokov tenšiu mozgovú kôru. Podľa výsledkov magnetickej rezonancie majú ľudia s tenšou mozgovou kôrou tendenciu mať vyššie IQ.

Zaujímavé je tiež zistenie, že domáce prostredie detí vo veku 8 rokov už nebolo spojené s hrúbkou ich mozgovej kôry v dospelosti. Avšak dôvod môže byť aj taký, že hoci je mozog takéhoto dieťaťa citlivý na zmeny v prostredí, trávi už menej času doma. Zistenia teda podčiarkujú dôležitosť skorých životných skúseností vo vývoji mozgu. Čas, ktorý strávime s rodičmi v predškolskom veku, nás teda pravdepodobne ovplyvňuje po zvyšok nášho života.

Podporte teda aj vy svoje dieťa a čítajte mu, hoci je ešte úplne maličké. A my vám v tom tiež pomôžeme. Ako? Využite zľavové kupóny na detské knihy a neoľutujete.