Aj vy robíte často nelogické nákupy? Môže za to jedna vec

23.05.2018 Kristína Nakupovanie Zdielať
Aj vy robíte často nelogické nákupy? Môže za to jedna vec

Poznáte pojem behaviorálna ekonómia? Ide o ekonomickú teóriu, podľa ktorej sa ľudia nerozhodujú len racionálne, ale často robia iracionálne rozhodnutia. Robíte ich aj vy?

 
 


Čo je to behaviorálna ekonómia?

Behaviorálna ekonómia je pojem, ktorý je známy už viac ako 30 rokov. Do popredia sa však začal dostávať až v posledných rokoch. Je to ekonomická teória, ktorá sa pokúša vysvetliť ľudské rozhodnutia na základe psychologických motívov, resp. snaží sa integrovať pochopenie ľudského správania zo strany psychológov do ekonomickej analýzy.
 
Zástancovia tejto teórie tvrdia, že ľudia sa nerozhodujú na základe racionálnych pohnútok. Často napríklad nasledujú tradície alebo sa snažia vyhnúť určitému riziku. Preto robia ľudia zdanlivo nelogické ekonomické rozhodnutia.

zľavy na nákupy vašekupóny.sk

Ste racionálny človek?

Predpokladá sa, že racionálny človek dokáže správne zvážiť náklady a prínosy a následne si pre seba zvolí tú najlepšiu možnosť. Takýto človek pozná svoje súčasné i budúce preferencie a nikdy sa nezmieta medzi dvoma protichodnými túžbami. Má dokonalú sebakontrolu a dokáže obmedziť impulzy, ktoré mu môžu brániť v dosiahnutí jeho dlhodobých cieľov.   
 
V skutočnosti však takýto dokonale racionálny človek neexistuje. Ak áno, tak je extrémne sebecký a prihliada iba na svoj vlastný prospech. Každý z nás má len obmedzené kognitívne schopnosti a problémy so sebakontrolou. Často robíme rozhodnutia, ktoré nám zaručia okamžité šťastie, ale z dlhodobého hľadiska nám nič neprinesú. Príkladom je už jednoduché prejedanie sa. Ak by sme boli dokonale racionálni, po nasýtení by sme už nič nejedli. Ale kto z nás si odoprie napríklad malú sladkosť za obedom? Denne takto robíme desiatky iracionálnych rozhodnutí.


Ako psychológia ovplyvňuje ekonomické správanie?

Cieľom behaviorálnej ekonómie je preskúmať a vysvetliť, ako ľudia robia každodenné rozhodnutia, prečo sa rozhodujú o kúpe určitým spôsobom, čo ovplyvňuje ich nákupné rozhodnutia a aký to má vplyv na trh. Môže vysvetliť, prečo ich správanie nie je z ekonomického hľadiska vždy logické a ich správanie nie je vždy sebecké - napríklad darujú peniaze, alebo pripisujú vyššiu hodnotu niektorým tovarom, ktoré majú v skutočnosti rovnakú hodnotu ako ostatné.

 
Predstavte si napríklad obchod s potravinami. Ak umiestni ovocie, zeleninu a iné zdravé potraviny na začiatok predajne, správne ich naaranžuje a osvetlí, dokáže nás to ovplyvniť tak, aby sme ich uprednostnili pred nezdravými potravinami.
 
Ak je teda behaviorálna ekonómia v správnych rukách, jej výsledky môžu byť použité na vytvorenie prostredia, ktoré posúva ľudí k zdravšiemu životnému štýlu, lepšiemu správaniu k prírode, ale aj k lepším finančným rozhodnutiam.