Poznáte svoje práva pri nakupovaní tovaru?

17.12.2018 Kristína Nakupovanie Zdielať
Poznáte svoje práva pri nakupovaní tovaru?

Viete, aké sú vaše práva pri nakupovaní tovaru? Na čo všetko máte alebo naopak nemáte pri nakupovaní právo? Prečítajte si viac na blogu Vašekupóny.sk.

 

Poznáte svoje práva pri nakupovaní tovaru? Väčšina z nich vyplýva z Občianskeho zákonníka alebo zákona na ochranu spotrebiteľa. Na čo teda máte alebo naopak nemáte pri nakupovaní právo?
 

#1 Predvedenie tovaru pri nákupe
Od predajcu môžete pri nákupe požadovať predvedenie tovaru. Nie je to však vždy možné. Môžete to od neho žiadať len v prípade, keď to umožňuje povaha veci.
 
 
#2 Platba mincami či bankovkami
Ak platíte bankovkami, limity v podstate neexistujú. Obchodníci sú ich povinní prijať bez obmedzenia. 100-eurovou bankovkou môžete teda pokojne zaplatiť aj žuvačky. Iná je už situácia s mincami. Ak ste rozbili doma prasiatko, nákup môžete zaplatiť maximálne 50 mincami. Väčšie množstvo mincí vám predajca nemusí akceptovať.

#3 Výmena tovaru
Ak ste nejaký tovar zakúpili omylom, neporušený obal ani pokladničný doklad vás na výmenu tovaru neoprávňujú. Predajca je povinný vymeniť alebo preplatiť iba tie tovary, ktoré sú napríklad pokazené.
 

#4 Záručná doba a reklamácia tovaru
Či už nakupujete v kamennej predajni alebo v internetovom obchode, podľa Občianskeho zákonníka máte právo na záručnú dobu. Počas nej môžete reklamovať zakúpený tovar v prípade, že je chybný. Zo zákona je záručná doba 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru minimálne 12 mesiacov. Ak je na obale tovaru, v návode alebo v popise eshopu uvedená iná záručná doba, platí táto, nesmie byť však kratšia ako 24 mesiacov. 

Výnimkou sú samozrejme tovary, ktorý rýchlo podlieha skaze, teda napríklad potraviny. Záručná doba je v tomto prípade platná do dátumu minimálnej trvanlivosti, ak je na obale uvedený. Pri potravinách si však aj prípadnú reklamáciu musíte uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po ich nákupe.
 
Záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy ste tovar prevzali, prípadne vtedy, kedy bol uvedený do prevádzky. Ak tovar reklamujete, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, kedy ste tovar odovzdali predajcovi. Podmienkou na uplatnenie reklamácie nie je záručný list, stačí vám bežný doklad o kúpe.
 

#5 Ochrana osobných údajov
Ochranu vašich osobných údajov pri nakupovaní vám zaručuje v poslednej dobe často skloňované GDPR alebo General Data Protection Regulation. Ak teda predajca spracúva vaše osobné údaje, musia byť uňho náležite chránené. Na spracovanie osobných údajov musí mať obchodník váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.
 

#6 Nakupovanie cez internet
Svoje špecifiká má tiež nakupovanie na internete. Týkajú sa najmä záručnej lehoty, reklamácie tovaru zakúpeného cez internet a tiež lehoty na vrátenie tovaru.
 
✓ Záručná doba a reklamácie tovaru. Na väčšinu tovaru sa vzťahuje dvojročná záruka bez ohľadu na to, či ste tovar kúpili v kamennej predajni alebo cez internet. Pri reklamácii tovaru z eshopu sa riaďte jeho reklamačným poriadkom. Väčšinou je potrebné reklamovaný tovar zaslať na uvedenú adresu a vašu reklamáciu musia vybaviť do 30 dní. V opačnom prípade máte nárok na vrátenie ceny tovaru. Záručná doba v prípade uznanej záručnej reklamácie sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v servise, maximálne však o 30 dní.
 
✓ Lehota na vrátenie tovaru. Pri nákupe tovaru cez internet máte právo na odstúpenie od zmluvy, a to do 14 dní bez udania dôvodu. Predávajúci je v tomto prípade povinný vrátiť vám zaplatenú cenu a vy mu musíte vrátiť zakúpený tovar. Lehota na vrátenie tovaru nakúpeného cez internet začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, kedy ste tovar prevzali.

Náš tip: Práva máte samozrejme aj pri nakupovaní služieb. Reklamovať môžete napríklad aj zájazd. Pozrite si napríklad naše rady, na čo máte nárok pri zrušení alebo omeškaní letu.