Porovnanie: Najlacnejšie povinné zmluvné poistenie auta

20.03.2023 Dominika Povinné zákonné poistenie auta Zdielať

Potrebujete uzatvoriť poistenie vášho vozidla? Chcete to najlacnejšie povinné zmluvné poistenie? Poradíme vám, kde ho hľadať a ako získať najvýhodnejšiu cenu.

Kúpili ste si auto? Vašou zákonnou povinnosťou je uzatvoriť povinné zmluvné poistenie (pzp). Ak si kladiete otázku, čo je pzp a čo by ste o ňom mali vedieť, čítajte ďalej.

zelene-auto-otvorena-kapota

 

Čo je povinné zmluvné poistenie?


Povinné zmluvné poistenie (ďalej len PZP) je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Povinnosť uzatvoriť PZP ukladá všetkým motoristom zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Pod motorovým vozidlom rozumieme samostatné nekoľajové vozidlo poháňané vlastným pohonom. Takisto aj iné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ktoré má napr. osvedčenie o evidencii vozidla.

Aké škody a čo povinné zmluvné poistenie kryje? Vo všeobecnosti kryje škody, ktoré spôsobil poistenec (majiteľ alebo držiteľ vozidla) iným účastníkom cestnej premávky. Takisto kryje škody spôsobené na cudzom majetku.
 

cervene-auto-priroda

PZP kryje
 

__check

škody na zdraví a náklady pri usmrtení

__check

škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci

__check

účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov

__check

ušlý zisk

Vedeli ste, že ak si pri havárii poškodíte vlastné auto, poisťovňa vám túto škodu neuhradí? Pre tieto účely potrebujete mať uzatvorené aj havarijné poistenie.
 

ulica-domy-oranzove-auto

Zákonné limity z poistného plnenia z PZP

 

Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. Zákon o PZP stanovuje 2 limity poistného plnenia: 
 

__check

5 240 000 € na náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených;

__check

1 050 000 € na náhradu vecných škôd a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených.

Limity poistného plnenia musia byť uvedené v poistnej zmluve. Ak by ste spôsobili škodu, ktorá presahuje maximálny limit poistenia, rozdiel musíte poškodenému zaplatiť priamo vy. Preto viaceré poisťovne poskytujú aj vyššie ako zákonom stanovené limity.


biele-auto-motorka

__bulb
Najvýhodnejšia hypotéka – ktorá sa oplatí?

Rozhodnutie, či si vezmete hypotéku, patrí nepochybne k tým najdôležitejším v živote. Ovplyvní vás totiž na veľmi dlhé obdobie. Ako nájsť banku, kde na vás čaká tá najvýhodnejšia hypotéka?

Poskytovatelia PZP


Na Slovensku poskytujú povinné zmluvné poistenie tieto poisťovne:
 

__check

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

__check

AXA poisťovňa, a.s.

__check

ČSOB Poisťovňa, a.s.

__check

Generali Poisťovňa, a.s.

__check

Groupama Poisťovňa, a.s.

__check

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

__check

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

__check

Union poisťovňa, a.s.

__check

UNIQA poisťovňa, a.s.

__check

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

zena-muz-rastlina

Najlacnejšie poistenie auta


Väčšina držiteľov motorových vozidiel si PZP vyberá len podľa ceny. Zvoliť najlacnejšie PZP na auto nemusí byť vždy tá najlepšia voľba. Viete, že existujú spôsoby, ako na PZP vždy ušetriť?
 

__check

Ponuky porovnávajte. PZP je síce povinné, ale unáhliť sa neoplatí. Porovnávajte nielen poistné podmienky, ale aj ponuky doplnkových poistení, zľavy na iné poistenia alebo asistenčné služby.

__check

Oslovte svoju poisťovňu. Ak máte z jednej poisťovne viacero produktov, napríklad poistenie domácnosti alebo životné poistenie, môže vám ponúknuť výhodnejšie PZP.

__check

Plaťte jedenkrát za rok. Môže to znieť banálne, no jednorazová platba poistného vás môže vyjsť menej ako čiastková.

__check

Jazdite bezpečne a získajte zľavu vo forme bonusu za bezškodový priebeh od danej poisťovne.

muz-zena-papiere-diplom

__bulb
Najlepšie životné poistenie – ako si vybrať?

Životné poistenie je jeden z najzložitejších finančných produktov vôbec. Preto sa vyberá pomerne ťažko. Ako sa v ponukách jednotlivých spoločností zorientovať? Na aké riziká by ste mali brať ohľad? A aká je jeho cena?

Najlacnejšie PZP porovnanie


Pred samotnou návštevou poisťovní je múdrym riešením využiť internetové porovnávače cien PZP.

Ako ich nájdete? Je to rýchle a jednoduché. Do vyhľadávača zadajte napríklad slovné spojenie „najlacnejšie pzp kalkulačka“. Zobrazí sa vám niekoľko webových stránok, na ktorých si PZP porovnáte zadarmo.

Po zadaní niekoľkých údajov vám zobrazí ponuky poisťovní spolu s cenami za PZP.
 

najlacnejsie-pzp-online-kalkulacka
Zdroj: setrisova.sk


Príklad: Osobný automobil Opel Merriva, rok výroby 2004, 64 kW, benzín, v minulosti bez nehody, pripoistenie na úraz posádky a poškodenie živlom. Ročná frekvencia platenia.


online-kalkulacka-najlacnejsie-pzp
Zdroj: setrisova.sk


Na základe týchto kritérií najlacnejšie povinné zmluvné poistenie auta poskytuje poisťovňa Kooperativa. Rozdiely medzi jednotlivými ponukami sa týkajú hlavne výšky hodnôt poistného krytia. Tá sa odzrkadľuje na výške ročnej platby PZP.

porovnanie-pzp-kooperativa
pzp-porovnanie-kooperativa
porovnanie-pzp-generali

Poistenie PZP porovnanie
Zdroj: setrisova.sk

 

Porovnanie podmienok PZP vybraných poisťovní

 

Kooperativa


Poisťovňa Kooperativa poskytuje svojim poistencom PZP za týchto podmienok.
 

kooperativa-pzp

Výhody
 

__check

poistenie úrazu vodiča a posádky

__check

poistenie poškodeného vozidla kvôli živlu

__check

poistenie batožiny

__check

poistenie stretu so zverou

__check

bez uplatnenia amortizácie

__check

asistenčné služby

__check

možnosť platiť poistné online, prevodom, poštovou poukážkou, inkasom alebo platobnou kartou na pobočkách

__check

možnosť nahlásiť škodu nonstop online, telefonicky alebo cez mobilnú aplikáciu

zena-tlaciva-kalkulacka

Generali

 

Poisťovňa Generali poskytuje svojim klientom 2 druhy PZP v 3 druhoch balíkoch a inej cene. Ku každému prislúchajú iné riziká, ktoré kryjú.
 

generali-pzp


V balíku M sú v oboch typoch PZP zahrnuté len asistenčné služby. Krytie viacerých škôd poskytujú až balíky L a XL.

Výhody
 

__check

veľký rozsah krytia

__check

možnosť pridať pripoistenie čelného skla a krádeže

__check

škody sú hradené bez odpočítania amortizácie

__check

rýchlosť a spoľahlivosť pri likvidácii

__check

hlásenie poistnej udalosti online, telefonicky, poštou a osobne

__check

nepretržitá dostupnosť asistenčných služieb

__check

bonus za bezškodovosť

zaparkovane-auta-parkovisko

 

Uniqa


Svojim poistencom poskytuje Uniqa viacero skvelých benefitov a možností pripoistiť sa.


uniqa-pzp

Výhody
 

__check

bonus pre vodičov z menšieho mesta

__check

nonstop asistenčná služba

__check

možnosť využiť partnerské autoservisy

__check

pripoistenie pre vodiča

__check

bonus za bezškodovosť až do výšky 50 %

Dostupné pripoistenia
 

__check

Auto – pripoistenie rozšírenej asistencie a čelného skla.

__check

Vodič a posádka – krytie za trvalé následky v dôsledku havárie, pripoistenie pre vodiča pre prípad smrti úrazom.

__check

Právnik v aute – nepretržitá právna ochrana po celý rok a 24 hodín denne.

Z uvedených informácií ako najlepšie PZP hodnotíme to od poisťovne Uniqa. Dôvodom je pomerne veľká ponuka pripoistení a ich atraktívnosť pre vodičov.
 

zlte-auto-budova-strom

Náležitosti poistnej zmluvy

 

Poistná zmluva musí obsahovať:
 

__check

osobné údaje klienta

__check

obchodné meno a sídlo poisťovne

__check

údaje o vozidle na základe technického preukazu

__check

všeobecné poistné podmienky

__check

výšku poistnej sumy

__check

splatnosť poistného a pravidelnosť platieb

__check

práva a povinnosti všetkých zúčastnených strán

Dokladom o poistení vozidla je tzv. zelená karta. Po uzatvorení a podpísaní poistnej zmluvy vám ju poisťovňa automaticky vystaví a vydá. Zelená karta je povinným dokladom o vozidle a preukazujete ňou platnosť PZP aj v zahraničí.

zena-muz-auto

Poistenie zaniká

__check

výpoveďou poistnej zmluvy

__check

zánikom motorového vozidla

__check

odhlásením vozidla z evidencie

__check

zmenou držiteľa vozidla

__check

ohlásením krádeže

__check

vyradením motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách

__check

prevzatím leasingu

__check

zánikom poistenia z dôvodu neplatenia poistného

biele-auto-palety


Výber povinného zmluvného poistenia robte zodpovedne a venujte mu dostatok času. Vráti sa vám v podobe bezproblémového riešenia vašich škodových udalostí.

__bulb
Vyberte si najlacnejšie cestovné poistenie na vašu dovolenku

Cestovné poistenie by malo byť súčasťou každej dovolenky. Ktoré cestovné poistenie je najlepšie? V našom článku vám poradíme, ako získate najlacnejšie cestovné poistenie.