Najlepšie životné poistenie – ako si vybrať?

11.05.2022 Mária Životné poistenie Zdielať

Životné poistenie je jeden z najzložitejších finančných produktov vôbec. Preto sa vyberá pomerne ťažko. Ako sa v ponukách jednotlivých spoločností zorientovať? Na aké riziká by ste mali brať ohľad? A aká je jeho cena?

 

Odborníci v oblasti poisťovníctva tvrdia, že životné poistenie s investičným alebo kapitálovým sporením je v dnešnej dobe už prežitok. Dôvod je jednoduchý – v súčasnosti sú na trhu omnoho výhodnejšie typy sporenia. Dôležité je tak detailné porovnanie životných poistení.

Preto by ste sa mali rozhodovať medzi ponukami na rizikové životné poistenie. Rovnako by ste ale nemali zabúdať na to, že tento typ poistenia slúži predovšetkým ako ochrana pred negatívnymi dôsledkami poistných udalostí. Jeho hlavnou úlohou je finančne zabezpečiť rodinu v prípade absencie príjmov. Vyžadujú ho ale aj banky na zabezpečenie hypotéky, ktorú by ste kvôli poistnej udalosti nedokázali splácať.

Ste vo fáze aktívneho hľadania životného poistenia? Výber najvýhodnejších životných poistení nájdete aj v kategórii Financie.

Životné poistenie a riziká s ním spojené

 

V rámci výberu rizík máte na výber viac ako 20 odlišných pripoistení. Tie sú ale spojené s menšími rizikami. Vy by ste sa mali zamerať na tie väčšie. Medzi najväčšie riziká spojené so životnou poistkou patria:

Riziko

Približná poistná suma

 

 

Smrť

1 až 2 ročné príjmy + pripočítanie dlhov a pohrebných nákladov

Trvalé následky

4 až 5 ročných príjmov

Invalidita

čiastočná 40 % vs. trvalá 70 %, 2 až 5 ročných príjmov

Kritické choroby

1 až 3 ročné platy, maximálne však do výšky 12 000 €

Práceneschopnosť

Pri dostatočnej finančnej rezerve nepotrebné

 

V prípade, že máte vytvorenú dostatočnú finančnú rezervu, posledný bod, teda práceneschopnosť, môžete teoreticky vynechať. Vo všeobecnosti platí, že riziká by mali zodpovedať tomu, aký vplyv môžu mať v budúcnosti na váš rozpočet.

muzska-ruka-podpisuje-zmluvu

 

Cena poistného je individuálna

 

Poistenie je priveľmi individuálna záležitosť na to, by sa dalo zovšeobecniť. Jej konkrétna výška závisí od mnohých faktorov. Cena za kvalitné a dobre nastavené životné poistenie sa pohybuje niekde medzi 3 – 5 % vašej čistej mzdy. Treba však vždy myslieť na to, že budete posudzovaní individuálne a taká bude aj vaša cenová ponuka na poistenie.

Adekvátne nastavenie poistných súm je však kľúčové. Závisí od vašich aktuálnych príjmov i záväzkov, majetku, úspor, rodinného stavu a mnohých iných parametrov. Nastavte ho podľa vašej aktuálnej situácie a nezabudnite ho aktualizovať v čase. Životné poistenie bude pre študenta bez záväzkov iné ako v prípade otca rodiny s hypotékou na dom.

Cena poistenia je priamo úmerná riziku, ktoré na seba poisťovňa preberá. Medzi parametre určujúce jeho cenu patria:

1. Rozsah poistného krytia a poistné sumy (čím viac rizík, tým vyššia cena)
2. Životný štýl poisteného (fajčenie, alkohol, nadváha a iné majú prirážku)
3. Vek poisteného (čím starší poistenec, tým drahšie poistenie)
4. Zamestnanie (rozdelenie cien podľa rizikovosti povolania)
5. Športové aktivity (rekreační športovci nemajú prirážky, profesionálni áno)

slobodna-zena-v-prirode

 

Rozdiely medzi životnými poisteniami v jednotlivých poisťovniach sú markantné. Netýka sa to iba ceny, ale aj jednotlivých rozsahov krytia – smrti, úrazu, invalidity, kritických chorôb či dlhodobej práceneschopnosti. Nezabúdajte ani na správne nastavenie poistných súm na mieru. No a v neposlednom rade myslite na to, že život je nevyspytateľný a váš aktuálny životný štýl sa môže zmeniť ako mávnutím čarovného prútika. Preto je potrebné ho neustále aktualizovať.

Chcete sa o téme poistenia dozvedieť viac? Prečítajte si aj ďalšie články na našom blogu.