• Dioptrické sklá alebo vyšetrenie zraku počas Happy hour v OPTIKA SILOE