Vytvorenie súťaže

Vloženie odkazu na Vašu súťaž


Ak máte už bežiacu súťaž na Vašom webe, alebo facebooku,
vložte odkaz na ňu.

 • súťaž musíte mať vytvorenú na Vašom webe
 • zobrazia sa základné údaje o Vašej súťaži
 • zdarma pridáme odkaz na Vašu súťaž
 • súťaží sa priamo na Vašom webe
Cena sútaže 50,– EUR + DPH vložiť súťaž

Vytvorenie súťaže na Vašekupóny.sk


Vytvorte súťaž , ktorú Vám umiestníme na našom webe a na Facebooku.

 • súťaž prebieha priamo na Vašekupóny.sk
 • súťaž môžete vložiť aj na vlastný web
 • súťaž bude zvýraznená a zobrazená v horných pozíciach
 • zverejníme post o súťaži na Facebooku Vašekupóny.sk
 • získate emailové adresy súťažiacich
 • môžete vložiť dotazník a získať tak zaujímavé informácie
 • rýchle založenie súťaže
 • jednoduchá administrácia
Cena súťaže 100, - EUR + DPH Vytvoriť súťaž