Súhlas so spracovaním osobných údajov - Zľavový kupón

Zaškrtnutím políčka Súhlas so spracovaním osobných údajov, udeľujete v súlade so zákonom upravujúcim ochranu osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) spoločnosti BALÍK PLUS s.r.o., svoj dobrovoľný a slobodný súhlas so spracovaním údajov podľa nižšie uvedených podmienok, a to osobných údajov, ktoré ste uviedli v rámci registračného formulára.

Prečo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov potrebujeme?

Vzhľadom k tomu, že Vás chceme informovať o novinkách ohľadne našich služieb častejšie ako raz za týždeň a zároveň Vás chceme informovať o ponukách s nami spolupracujúcich spoločností, o ktorých si myslíme, že by ste o ne mali záujem, potrebujeme, aby ste nám udelili s týmto spracovaním súhlas.

 

Tu máte možnosť si vybrať, s ktorými jednotlivými časťami spracovania nesúhlasíte:

 

Nesúhlasím so zasielaním informácií o novinkách a ponukách zľavových akcií spoločnosti častejšie ako raz za týždeň.

Nesúhlasím so zasielaním informácií o novinkách a ponukách spoločností so spoločnosťou spolupracujúcich.

 

Za akým účelom spracovávame Vaše osobné údaje?

Spracovávame Vaše osobné údaje iba v rozsahu, za účelom a z oprávnenia (právneho titulu) tu uvedených:

 

Účel

Rozsah spracovávaných informácií

Právny titul

Zasielanie noviniek a ponúk zľavových akcií spoločností s nami spolupracujúcich

Emailový kontakt

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej strany je úplne dobrovoľné, každopádne bez ich uvedenia Vám nemôžeme novinky a ponuky zasielať.

Ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje spracovávame iba po nevyhnutnú dobu, ktorú potrebujeme k splneniu účelu, za ktorým boli Vaše osobné údaje zhromaždené. Maximálna doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje spracovávane je desať rokov od získania Vášho kontaktu. To Vám kedykoľvek nebráni nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.

Komu Vaše osobné údaje posúvame?

Všetky poskytované služby nie sme schopní zabezpečiť vlastnými silami. Preto tu uvádzame kategórie možných príjemcov s odôvodnením, prečo by mohlo k posunu Vašich osobných údajov dôjsť:

 

Príjemca

Dôvod sprístupnenia

Osoba zabezpečujúca chod webu a nášho software (počítačových systémov)

V súčasnej dobe využívame poskytovateľa softwarového riešenia, ktorý v pozícii sprostredkovateľa servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémov.

Osoba spravujúca rezervačný systém

V súčasnej dobe využívame poskytovateľa rezervačného systému, ktorý v pozícii sprostredkovateľa spravuje náš rezervačný systém.

Osoba zabezpečujúca prevádzku CRM systému

V súčasnej dobe používame CRM systém, ktorého prevádzku nám zaisťuje tretia osoba

 

Radi by sme Vás informovali, že vždy vyhovieme Vášmu právu získať informácie o tom, komu, kedy a za akým účelom boli Vaše osobné údaje posunuté.

Práva dotknutej osoby

 

Aktualizované dňa: 22.5.2018