Reklama na Vasekupony.sk

Vasekupony.sk je kupónový webový portál, ktorý vám pomôže aktivovať spotrebiteľov k nákupom, zvýši povedomie o vašej značke a pomôže k rastu vašej spoločnosti.

V tejto oblasti spolupracujeme s poprednými spoločnosťami z oblasti e-commerce, retailu a služieb, pričom v rámci našich off-line a on-line konceptov v oblasti kupónového marketingu máme dosah na viac ako 1 milión aktívne on-line nakupujúcich.

Máte záujem o reklamu alebo inú formu spolupráce? Kontaktujte nás na info@vasekupony.sk.

Kontaktujte nás